Bảo mật thông tin

Taknet Systems Vietnam: Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của

TAKNET SYSTEMS VIỆT NAM cam kết sẽ bảo mật các tất cả các thông tin cá nhân, thông tin khách hàng được cung cấp thông qua website, kênh bán hàng, dự án hoặc liên hệ trực tiếp với Taknet. Tuy nhiên, những truy cập trái phép có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của Taknet Systems, kính mong khách hàng liên hệ với chúng tôi bằng các kênh chính thống như số điện thoại, email và địa chỉ được ghi rõ trên website.

Những thông tin khách hàng cung cấp qua website như Tên, email, số điện thoại sẽ được sử dụng để quản lý việc đặt, xuất hàng, hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì, tiếp nhận và hỗ trợ xử lý khiếu nại nhằm cải thiện chất lượng phục vụ của chúng tôi.

Công ty cổ phần Taknet Systems Việt Nam