Tag Archives: định dạng dữ liệu ext4

ZFS vs. EXT4 (So sánh ZFS và EXT4)

Phân tích ZFS và EXT4 ZFS có thể là định dạng quản lý dữ liệu cấp doanh nghiệp được biết đến nhiều nhất trong việc quản lý các thiết bị lưu trữ vật lý. Đây không phải là định dạng duy nhất trên thị trường. ZFS cạnh tranh với EXT4 để dành vị trí trên […]