Tag Archives: So sánh QSAN và QNAP

So sánh bộ lưu trữ SAN: QSAN XCubeSAN XS5226D và QNAP ES2486dc-2142IT-128G

QSAN XS 5226D vs QNAP ES2486dc

Phần cứng QSAN XCubeSAN XS5226D QNAP ES2486dc-2142IT-128G Form Factor 2U26 2U24 Processor per controller Intel Xeon D-1527 Quad-Core 2.2GHz Intel Xeon D-2142 8-Core 1.9GHz Max Memory percontroller 128GB 512GB Host connectivity per controller 1GbE RJ45 x 1 (managementport)10GbE RJ45 x 212Gb ps SAS x 210GbE RJ45 x 2 iSCSI (Option)10GbE SFP+ x 4 iSCSI (Option)16Gb […]

So sánh bộ lưu trữ NAS: QSAN XCubeNAS XN8024R và QNAP TS-2483XU-RP

XN8024R vs TS-2483XU-RP

Phần cứng QSAN XCubeNAS XN8024R QNAP TS-2483XU-RP Form Factor 4U24 4U24 Processor Intel® Pentium® D-1527Quad Core 2.2GHz Intel Xeon E-2136 6-Core 3.3GHz (up to 4.5GHz) Max Memory 128GB UDIMM: 64 GBRDIMM: 128GB Host connectivity 1GbE RJ45 x 410GbE RJ45 x 410GbE SFP+ x 416Gb SFP+ Fiber Channel x 412Gb SAS port x 2 1GbE RJ45 […]

So sánh bộ lưu trữ NAS: QSAN XCubeNAS XN8016R và QNAP TS-1683XU-RP

XN8016R vs TS-1683XU-RP

Phần cứng QSAN XCubeNAS XN8016R QNAP TS-1683XU-RP Form Factor 3U16 3U16 Bộ vi xử lý Intel Xeon D-1527 Quad-Core 2.2GHz Intel Xeon E-2124 4-Core 3.3GHz (up to 4.3GHz) Max Memory 128GB UDIMM: 64 GB Host connectivity 1GbE RJ45 x 410GbE RJ45 x 210GbE SFP+ x 416Gb SFP+ FC x 4 1GbE RJ45 x 410GbE Rj45 […]

So sánh bộ lưu trữ NAS: QSAN XCubeNAS XN8012R và QNAP TS-1283XU-RP

XN8012R vs TS-1283XU-RP

Phần cứng QSAN XCubeNAS XN8012R QNAP TS-1283XU-RP Form Factor 2U12 2U12 Bộ vi xử lý Intel Xeon E3-1225 Quad Core 3.3GHz Intel Xeon E-2124 4-Core 3.3up to 4.3 GHz Max Memory 64GB UDIMM: 64 GB Host connectivity 1GbE RJ45 x 410GbE RJ45 x 210GbE SFP+ x 2Thunderbolt 3 x212Gb SAS port x 2 1GbE RJ45 […]

So sánh bộ lưu trữ NAS: QSAN XCubeNAS XN8008R và QNAP TS-883XU-RP

XN8008R vs TS-883XU-RP

Phần cứng QSAN XN8008R QNAP TS-883XU-RP Form Factor 2U8 2U8 Bộ vi xử lý Intel Xeon E3-1225v6Quad Core 3.3GHz Intel Xeon E-2124 4-Core 3.3GHz(up to 4.3GHz) Hỗ trợ bộ nhớ trong RAM 64GB 64GB Host Connectivity 1GbE RJ45 x 410GbE RJ45 x 210GbE SFP+ x 2 1GbE RJ45 x 410GbE RJ45 x 310GbE SFP+ x […]