Hiển thị 1–12 trong 29 kết quả

Taknet Systems Việt Nam, nhà phân phối các sản phẩm thiết bị lưu trữ dữ liệu QSAN XCubeNAS, XCubeSAN, XCubeDAS

XCubeDAS XD5300 (Enterprise)

QSAN XCubeDAS XD5312

XCubeDAS XD5300 (Enterprise)

QSAN XCubeDAS XD5316

XCubeDAS XD5300 (Enterprise)

QSAN XCubeDAS XD5324

XCubeDAS XD5300 (Enterprise)

QSAN XCubeDAS XD5326

XCubeNAS XN3000 Series

QSAN XCubeNAS XN3002T

XCubeNAS XN3000 Series

QSAN XCubeNAS XN3004T

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5004R

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5004T

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5008R

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5008T

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5012R