Showing 1–12 of 29 results

Taknet Systems Việt Nam, nhà phân phối các sản phẩm thiết bị lưu trữ dữ liệu QSAN XCubeNAS, XCubeSAN, XCubeDAS

XCubeDAS XD5300 (Enterprise)

QSAN XCubeDAS XD5312

XCubeDAS XD5300 (Enterprise)

QSAN XCubeDAS XD5316

XCubeDAS XD5300 (Enterprise)

QSAN XCubeDAS XD5324

XCubeDAS XD5300 (Enterprise)

QSAN XCubeDAS XD5326

Sale

XCubeNAS XN3000 Series

QSAN XCubeNAS XN3002T

13,250,000 12,349,000
Sale

XCubeNAS XN3000 Series

QSAN XCubeNAS XN3004T

17,200,000 15,990,000

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5004R

Sale

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5004T

24,300,000 23,400,000

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5008R

Sale

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5008T

31,500,000 30,450,000

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5012R