Hiển thị một kết quả duy nhất

Bộ lưu trữ dữ liệu QSAN, made in Taiwan. Bộ mở rộng năng lực lưu trữ của hệ thống SAN, NAS. Bộ mở rộng QSAN XCubeDAS XD5300 (Direct attached storage), phân phối bởi Taknet Systems Việt Nam

XCubeDAS XD5300 (Enterprise)

QSAN XCubeDAS XD5312

XCubeDAS XD5300 (Enterprise)

QSAN XCubeDAS XD5316

XCubeDAS XD5300 (Enterprise)

QSAN XCubeDAS XD5324

XCubeDAS XD5300 (Enterprise)

QSAN XCubeDAS XD5326