Showing all 5 results

NAS System, Bộ lưu trữ dữ liệu QSAN, made in Taiwan. Bộ lưu trữ Network attached storage QSAN XCubeNAS XN5000 Series, phân phối bởi Taknet Systems Việt Nam

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5004R

Sale

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5004T

24,300,000 23,400,000

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5008R

Sale

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5008T

31,500,000 30,450,000

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5012R