Hiển thị một kết quả duy nhất

SAN System, Bộ lưu trữ dữ liệu QSAN SAN, made in Taiwan. Storage area network QSAN XCubeSAN XS5200 Series, phân phối bởi Taknet Systems Việt Nam

XCubeSAN XS5200 (Enterprise)

QSAN XCubeSAN XS5212D/XS5212S

XCubeSAN XS5200 (Enterprise)

QSAN XCubeSAN XS5216D/XS5216S

XCubeSAN XS5200 (Enterprise)

QSAN XCubeSAN XS5224D/XS5224S

XCubeSAN XS5200 (Enterprise)

QSAN XCubeSAN XS5226D/XS5226S