Hiển thị một kết quả duy nhất

Single CPU (Socket P)

Supermicro SuperServer 1019GP-TT

Single CPU (Socket P)

Supermicro SuperServer 1019P-WTR

Single CPU (Socket P)

Supermicro SuperServer 5019GP-TT

Single CPU (Socket P)

Supermicro SuperServer 5019P-WTR