Supermicro SuperServer 2U Dual Xeon Processors

Máy chủ 2U Supermicro với bộ vi xử lý Intel mới nhất.

Scalable Processors + C620 based SuperServer / Socket P – LGA 3647 / DP Xeon 2U Xeon® Scalable Processors

Máy chủ 2U Supermicro’s X11 DP SuperServer® hỗ trợ bộ vi xử lý Intel Xeon Scalable Processors với nhiều ưu điểm so với thế hệ trước như hiệu năng được cải thiện đáng kể, hiệu suất vượt trội, khả năng bảo mật và linh hoạt trong cấu hình sản phẩm.

SuperServer Power Supply CPU Memory HDD Other Key Features
• 2029UZ-TN20R25M
    Ultra
1600W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″; 20 NVMe + 4 SAS3/SATA 2x 25G SFP28
• 2029U-TN24R4T
    Ultra
1600W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″ NVMe; 2x 2.5″ 4x 10GBase-T
• 2029UZ-TR4+
    Ultra
1600W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″; Opt. 20 SAS3 + 4 SAS3/NVMe 4x 1GbE
• 2029U-TR4T
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″; Opt. 4 NVMe + 20 SAS3 4x 10GBase-T
• 2029U-TR4
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″; Opt. 4 NVMe + 20 SAS3 4x 1GbE
• 2029U-TRT
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″; Opt. 4 NVMe + 20 SAS3 2x 10GBase-T
• 2029U-TRTP
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″; Opt. 4 NVMe + 20 SAS3 2x 10G SFP+
• 2029U-TR25M
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″; Opt. 4 NVMe + 20 SAS3 2x 25GbE SFP28
• 2029U-E1CR4T
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″ SAS3 via AOC, 4 NVMe Opt. 4x 10GBase-T
• 2029U-E1CR4
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″ SAS3 via AOC, 4 NVMe Opt. 4x 1GbE
• 2029U-E1CRT
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″ SAS3 via AOC, 4 NVMe Opt. 2x 10GBase-T
• 2029U-E1CRTP
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″ SAS3 via AOC, 4 NVMe Opt. 2x 10G SFP+
• 2029U-E1CR25M
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″ SAS3 via AOC, 4 NVMe Opt. 2x 25GbE SFP2
• 6029UZ-TR4+
    Ultra
1600W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″
Opt. 8 SAS3 + 4 SAS3/NVMe
4x 1GbE
• 6029U-TR4T
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″
Opt. 4 NVMe/SAS3 + 8 SAS3
4x 10GBase-T
• 6029U-TR4
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″
Opt. 4 NVMe/SAS3 + 8 SAS3
4x 1GbE
• 6029U-TRT
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″
Opt. 4 NVMe/SAS3 + 8 SAS3
2x 10GBase-T
• 6029U-TRTP
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″
Opt. 4 NVMe/SAS3 + 8 SAS3
2x 10G SFP+
• 6029U-TR25M
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″
Opt. 4 NVMe/SAS3 + 8 SAS3
2x 25GbE SFP28
• 6029U-E1CR4T
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″
12 SAS3 via AOC
4x 10GBase-T
• 6029U-E1CR4
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″
12 SAS3 via AOC
4x 1GbE
• 6029U-E1CRT
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″
12 SAS3 via AOC
2x 10GBase-T
• 6029U-E1CRTP
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″
12 SAS3 via AOC
2x 10G SFP+
• 6029U-E1CR25M
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″
12 SAS3 via AOC
2x 25GbE SFP28
• 6029P-WTR
    WIO
1000W (Redundant, Titanium) DP 12 DIMM, up to 1.5TB DDR4 8x 3.5″, customizable storage 2x 1GbE
• 6029P-WTRT
    WIO
1200W (Redundant, Titanium) DP 12 DIMM, up to 1.5TB DDR4 12x 3.5″, customizable storage 2x 10GBase-T
• 6029P-TR
    Mainstream
1000W (Redundant, Titanium) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 8x 3.5″ SATA3 2x 1GbE
• 6029P-TRT
    Mainstream
1000W (Redundant, Titanium) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 8x 3.5″ SATA3 2x 10GBase-T
• 2029P-C1R
    Mainstream
1200W (Redundant, Titanium) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 8 SAS3 + 8 SATA3 (2.5″) Broadcom 3108 SAS3
2x 1GbE
• 2029P-C1RT
    Mainstream
1200W (Redundant, Titanium) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 8 SAS3 + 8 SATA3 (2.5″) Broadcom 3108 SAS3
2x 10GBase-T
• 2029P-TXRT
    MIO
1000W (Redundant, Titanium) DP, 3 UPI 16 DIMM, up to 2TB DDR4 16x 2.5″ SAS3/SATA3 11 PCI-E
2x 10GBase-T
• 6029P-E1CR12T
    Storage
1200 Watts
(Redundant, Titanium)
DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 12x 3.5″ SAS3/SATA3 Broadcom 3108 SAS3
• 6029P-E1CR12H
    Storage
1200 Watts
(Redundant, Titanium)
DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 12x 3.5″ SAS3/SATA3 Broadcom 3108 SAS3
• 6029P-E1CR12L
    Storage
1200 Watts
(Redundant, Titanium)
DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 12x 3.5″ SAS3/SATA3 Broadcom 3008 SAS3
• 6029P-E1CR16T
    Storage
1600 Watts
(Titanium, Redundant)
DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 16x 3.5″ SAS3/SATA3 Broadcom 3108 SAS3
• 2029P-ACR24H
    Storage
1200W (Redundant, Titanium) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 24x 2.5″ SAS3/SATA3 + 2 opt. NVMe M.2 Broadcom 3108 SAS3
• 2029P-ACR24L
    Storage
1200W (Redundant, Titanium) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 24x 2.5″ SAS3/SATA3 + 2 opt. NVMe M.2 Broadcom 3008 SAS3
• 2029P-E1CR24H
    Storage
1200W (Redundant, Titanium) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 24x 2.5″ SAS3/SATA3 + 2 opt. NVMe M.2 Broadcom 3108 SAS3
• 2029P-E1CR24L
    Storage
1200W (Redundant, Titanium) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 24x 2.5″ SAS3/SATA3 + 2 opt. NVMe M.2 Broadcom 3008 SAS3
• 6029P-E1CR24H
    Storage
1600W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 3.5″ SAS3/SATA3 + 2x 2.5″ rear Broadcom 3108 SAS3
• 6029P-E1CR24L
    Storage
1600W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 3.5″ SAS3/SATA3 + 2x 2.5″ rear Broadcom 3008 SAS3

E5-2600 v4/v3 + C612 based SuperServer / Socket R3 – LGA 2011 / DP Xeon 2U Xeon® E5-2600 v4/v3 Family

Máy chủ 2U Supermicro’s X10 Broadwell DP SuperServer® mang tới nhiều ưu thế về hiệu năng, mức độ hiệu quả đầu tư, tính bảo mật và sự linh hoạt trong cấu hình sản phẩm.

SuperServer Power Supply CPU Memory HDD Other Key Features
• 2028U-TN24R4T+
    Ultra
1600W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″ NVMe; 2x rear SATA3 NVMe support
4 10GBase-T
• 2028U-TNR4T+
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″; 4x NVMe; Opt. 24x SAS3 NVMe support
4 10GBase-T
• 2028U-TNRT+
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″; 4x NVMe; Opt. 24x SAS3 NVMe support
2 10GBase-T
• 2028U-E1CNR4T+
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″ SAS3 via Expander & AOC, 4x NVMe NVMe support
4 10GBase-T
• 2028U-E1CNRT+
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″ SAS3 via Expander & AOC, 4x NVMe NVMe support
2 10GBase-T
• 2028U-TR4T+
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″; SAS3 Opt. 4 10GBase-T
• 2028U-TR4+
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 1.5TB DDR4 24x 2.5″; SAS3 Opt. 4 GbE
• 2028U-TRTP+
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″; SAS3 Opt. 2 10G SFP+
• 2028U-TRT+
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″; SAS3 Opt. 2 10GBase-T
• 6028UX-TR4
    Ultra, Hyper-Speed
1000W (Redundant, Titanium) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 12x 3.5″
SATA3, SAS3 opt., 4x NVMe opt.
NVMe support
4 GbE
• 6028U-TNR4T+
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″
4x NVMe + 8x SATA3; SAS3 Opt.
NVMe support
4 10GBase-T
• 6028U-TNRT+
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″
4x NVMe + 8x SATA3; SAS3 Opt.
NVMe support
2 10GBase-T
• 6028U-E1CNR4T+
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″ SAS3 via Expander & AOC, 4x NVMe NVMe support
4 10GBase-T
• 6028U-E1CNRT+
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″ SAS3 via Expander & AOC, 4x NVMe NVMe support
2 10GBase-T
• 6028U-TR4T+
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″ SATA3; SAS3 4 10GBase-T
• 6028U-TR4+
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″ SATA3; SAS3 Opt. 4 GbE
• 6028U-TRTP+
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″ SATA3; SAS3 2 10G SFP+
• 6028U-TRT+
    Ultra
1000W (Redundant, Titanium) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″ SATA3; SAS3 2 10GBase-T
• 6028R-WTR
    WIO
740W (Redundant, Platinum) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 8x 3.5″, customizable storage 2 GbE
• 6028R-WTRT
    WIO
740W (Redundant, Platinum) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 8x 3.5″, customizable storage 2 10GBase-T
• 6028R-TDWNR
    WIO
920W (Redundant, Platinum) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 4x 2.5″ NVMe + 8x 3.5″ SATA3 NVMe support
• 2028GR-TR
    GPU
2000W (Redundant, Platinum) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 10x 2.5″ SATA3 Up to 4 GPU
2 GbE
• 2028GR-TRT
    GPU
2000W (Redundant, Platinum) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 10x 2.5″ SATA3 Up to 4 GPU
2 10GBase-T
• 2028GR-TRH
    GPU
2000W (Redundant, Platinum) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 10x 2.5″ SATA3 Up to 6 GPU
2 GbE
• 2028GR-TRHT
    GPU
2000W (Redundant, Platinum) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 10x 2.5″ SATA3 Up to 6 GPU
2 10GBase-T
• 6028R-T
    Mainstream
650W (Gold) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 6x 3.5″ SATA3; 1x 5.25″ Cost Optimized
6 AOC
2 GbE
• 6028R-TT
    Mainstream
650W (Gold) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 6x 3.5″ SATA3; 1x 5.25″ Cost Optimized
6 AOC
2 10GBase-T
• 6028R-TR
    Mainstream
740W (Redundant, Platinum) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 8x 3.5″ SATA3 I/O Optimized
2 GbE
• 6028R-TRT
    Mainstream
740W (Redundant, Platinum) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 8x 3.5″ SATA3 I/O Optimized
2 10GBase-T
• 2028R-C1R4+
    Mainstream
920W (Redundant, Platinum) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 8x SAS3 + 8x SATA3 (2.5″) 24 DIMM
Broadcom 3108 SAS3
4 GbE
• 2028R-C1RT4+
    Mainstream
920W (Redundant, Platinum) DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 8x SAS3 + 8x SATA3 (2.5″) 24 DIMM
Broadcom 3108 SAS3
4 10GBase-T
• 2028R-C1R
    Mainstream
920W (Redundant, Platinum) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 8x SAS3 + 8x SATA3 (2.5″) Broadcom 3108 SAS3
2 GbE
• 2028R-C1RT
    Mainstream
920W (Redundant, Platinum) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 8x SAS3 + 8x SATA3 (2.5″) Broadcom 3108 SAS3
2 10GBase-T
• 2028R-TXR
    MIO
1000W (Redundant, Titanium) DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 16x 2.5″ SAS3/SATA3 11 PCI-E
2 GbE
• 2028R-DN2R20L
    SBB Storage
2000 Watts
(Titanium, Redundant)
DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 (per node) 20x 2.5″ NVMe SIOM for flexible networking options
• 2028R-DN2R40L
    SBB Storage
2000 Watts
(Titanium, Redundant)
DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 (per node) 40x 2.5″ NVMe SIOM for flexible networking options
• 2028R-NR48N
    Storage
1600 Watts
(Titanium, Redundant)
DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 48x 2.5″ NVMe, 2x 2.5″ rear SIOM for flexible networking options
• 2028R-E1CR48N
    Storage
1600 Watts
(Titanium, Redundant)
DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 48x 2.5″ SAS3/SATA3 SAS3 via onboard Broadcom 3108
• 2028R-E1CR48L
    Storage
1600 Watts
(Titanium, Redundant)
DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 48x 2.5″ SAS3/SATA3 SAS3 via Broadcom 3008, IT mode
• 6028R-E1CR24N
    Storage
1600 Watts
(Titanium, Redundant)
DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 3.5″ SAS3/SATA3 SAS3 via onboard Broadcom 3108
• 6028R-E1CR24L
    Storage
1600 Watts
(Titanium, Redundant)
DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 3.5″ SAS3/SATA3 SAS3 via Broadcom 3008, IT mode
• 2028R-ACR24H
    Storage
920 Watts
(Platinum, Redundant)
DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 24x 2.5″ SAS3/SATA3 SAS3 via 3x Broadcom 3108 (AOC)
• 2028R-ACR24L
    Storage
920 Watts
(Platinum, Redundant)
DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 24x 2.5″ SAS3/SATA3 SAS3 via 3x Broadcom 3008, IT mode
• 2028R-E1CR24N
    Storage
920 Watts
(Platinum, Redundant)
DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 24x 2.5″ SAS3/SATA3 SAS3 via Broadcom 3108 (AOC)
• 2028R-E1CR24H
    Storage
920 Watts
(Platinum, Redundant)
DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 24x 2.5″ SAS3/SATA3 SAS3 via Broadcom 3108 (AOC)
• 2028R-E1CR24L
    Storage
920 Watts
(Platinum, Redundant)
DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 24x 2.5″ SAS3/SATA3 SAS3 via Broadcom 3008, IT mode
• 6028R-E1CR16T
    Storage
1000 Watts
(Titanium, Redundant)
DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 16x 3.5″ SAS3 SAS3 via Broadcom 3108
• 6028R-E1CR12T
    Storage
920 Watts
(Platinum, Redundant)
DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 12x 3.5″ SAS3/SATA3 SAS3 via Broadcom 3108
• 6028R-E1CR12N
    Storage
920 Watts
(Platinum, Redundant)
DP 24 DIMM, up to 3TB DDR4 12x 3.5″ SAS3/SATA3 SAS3 via Broadcom 3108 (AOC)
• 6028R-E1CR12H
    Storage
920 Watts
(Platinum, Redundant)
DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 12x 3.5″ SAS3/SATA3 SAS3 via Broadcom 3108 (AOC)
• 6028R-E1CR12L
    Storage
920 Watts
(Platinum, Redundant)
DP 16 DIMM, up to 2TB DDR4 12x 3.5″ SAS3/SATA3 SAS3 via Broadcom 3008, IT mode