Backup & Archive

Sao lưu dữ liệu

Giải pháp sao lưu dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu quan trọng luôn được ưu tiên cao. Ngày nay, các ngành công nghiệp đã phát triển, thu thập dữ liệu đã tăng lên, và do đó có quy định chặt chẽ hơn. Bảo vệ dữ liệu hiện là chìa khóa để thành công cạnh tranh và hoạt động đang diễn ra. Các giải pháp sao lưu dữ liệu được xác định bằng phần mềm Nexenta® cho phép bảo vệ dữ liệu rất mạnh mẽ.

Nexenta cho phép tạo một kho lưu trữ dữ liệu trực tuyến có thể truy cập, tạo điều kiện và bảo vệ thông tin quan trọng của công ty trong thời gian dài, giảm đáng kể chi phí và rủi ro của công ty và tăng năng suất của người dùng cuối và hiệu quả của tổ chức. Cải thiện hiệu quả CNTT đi kèm với tăng năng suất người dùng, dễ dàng có thể được duy trì trong suốt những thay đổi công nghệ trong tương lai.

Hoạt động kinh doanh liên tục

Nexenta cung cấp tối đa giải pháp toàn vẹn dữ liệu bằng cách sử dụng hệ thống tệp 128 bit với tổng kiểm tra nhiều lớp, tạo nên một hệ thống tệp tự phục hồi. Điều này kết hợp với nhiều cấp độ bảo vệ ổ đĩa vật lý từ mirror đến ổ đĩa triple parity làm giảm nguy cơ mất dịch vụ. Một kiến trúc quản lý lỗi nâng cao cũng phát hiện các lỗi để giảm thiểu nguy cơ hệ thống dừng hoạt động. Các tính năng hệ thống tệp này được sử dụng cùng với các biện pháp bảo vệ lớp ứng dụng và kế hoạch khắc phục thảm họa (để bao gồm cả sao chép và tắt trang web) cho phép trình bày dữ liệu nhất quán.

Tính khả dụng liên tục của nhiều trang web với NexentaStor MetroHA

NexentaStor MetroHA mang lại hiệu quả đầu tư một hệ thống lưu trữ được xác định bằng phần mềm cho các ứng dụng quan trọng nhất trong kinh doanh. Xây dựng trên ATTO FibreBridge đã được chứng minh từ ATTO Technology giúp nâng cao mức độ an toàn và liên tục của NexentaStor giữa hai địa điểm trong cùng một tòa nhà, khuôn viên hoặc khu vực đô thị.

NexentaStor MetroHA không bị mất dữ liệu và hoạt động liên tục trong trường hợp xảy ra lỗi. Giải pháp đồng bộ dữ liệu giữa các trang web và đảm bảo rằng trong trường hợp có sự gián đoạn toàn bộ trang web, các dịch vụ dữ liệu sẽ được khôi phục tại trang web từ xa trong vòng vài giây. NexentaStor MetroHA cung cấp cho các nhà quản lý trung tâm dữ liệu khả năng bảo vệ các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh và loại bỏ nguy cơ mất dữ liệu.

Thông tin chi tiết về giải pháp, liên hệ Taknet Systems Việt Nam: sales@taknet.com.vn, điện thoại +84 338 986 233