So sánh bộ lưu trữ SAN: QSAN XCubeSAN XS5226D và QNAP ES2486dc-2142IT-128G

QSAN XS 5226D vs QNAP ES2486dc
QSAN XS 5226D vs QNAP ES2486dc
Phần cứngQSAN XCubeSAN XS5226DQNAP ES2486dc-2142IT-128G
Form Factor2U262U24
Processor per controllerIntel Xeon D-1527 Quad-Core 2.2GHzIntel Xeon D-2142 8-Core 1.9GHz
Max Memory per
controller
128GB512GB
Host connectivity per controller1GbE RJ45 x 1 (management
port)
10GbE RJ45 x 2
12Gb ps SAS x 2
10GbE RJ45 x 2 iSCSI (Option)
10GbE SFP+ x 4 iSCSI (Option)
16Gb SFP+ FC x 2 (Option)
16Gb SFP+ FC x 4 (Option)
1GbE RJ45 x 3 (1 for
management port)
10GbE SFP+ x 4
10GbE RJ45 x 2 (option)
10GbE SFP+ x 2 (option)
10GbE SFP+ x 2 iSER/RoCE (Option)
10GbE SFP+ x 1 iSER/RoCE (Option)
40GbE QS FP+ x 2 iSER/RoCE (Option)
12Gbps SAS x2 (option)
Expansion port2
Drive interfaceSAS12Gb/sSAS12Gb/s
Drive type support2.5″
SAS / SAS SED SSD
SATA / SATA SED SSD
SAS / SAS SED HDD
NL SAS / NL SAS SED HDD
2.5″
SAS/SATA HDD
SAS/SATA SSD
Max # of Drive with
Expansion Unit
434 (4 units using LFF
102 bay)
136 (7 units using EJ1600 v2
16 bay)
Drive Bays26 x 2.5”24 x 2.5”
Maximum Raw Capacity798.72TB368.64TB
Battery Backup ModuleYes (256GB)Yes (64GB/per controller)

QSAN advantages

  • Excellent IOPS and throughput
  • High amount s of Drives and Capacity
  • High capacity of memory protection
  • Expansion ports can connect JBO D without occupying the host card slots
  • Enhanced data protection with RAID EE Support
  • SSD Read/Write cache Support license required
  • SEDs Auto tiering license required RESTful API support

Taknet Systems Việt Nam phân phối chính hãng sản phẩm lưu trữ của QSAN tại Việt Nam. Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.