Supermicro SuperServer 1U Dual Xeon Processors

(Máy chủ 1U giá rẻ) hỗ trợ thế hệ vi xử lý Intel mới nhất.

Intel Scalable Processors + C620 based SuperServer / Socket P – LGA 3647 / DP Xeon 1U Xeon® Scalable Processors

Máy chủ 1U giá rẻ Supermicro’s X11 DP SuperServer® hỗ trợ thế hệ vi xử lý Intel Xeon Scalable Processors mới nhất với hiệu năng được cải thiện rõ rệt so với thế hệ cũ trong các chỉ số về năng lực xử lý, hiệu quả, bảo mật và độ linh hoạt.

SuperServer Power Supply CPU Memory Storage Other Key Features
1029P-NER32L
NEW
1600W(Redundant, Titanium) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 32x PCI-E EDSFF-S 2x 10GBase-T
1029P-NMR36L
NEW
1600W(Redundant, Titanium) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 32x NF1 + 4 hybrid PCI-E NF1 or SATA3 M.2 2x 10GBase-T
6019P-ACR12L 600W(Redundant, Platinum) Dual 12 DIMM, up to 1.5TB DDR4 12x 3.5″ SAS3/SATA3 + 4x 2.5″ NVMe/SATA3 2x 10GBase-T
1029TP-DTR 1000W(Redundant, Titanium) Dual (each node) 16 DIMM, up to 2TB DDR4 (each node) 4x 2.5″ SATA3 (each node) SIOM for flexible networking
1029TP-DC1R 1000W (Redundant, Titanium) Dual (each node) 16 DIMM, up to 2TB DDR4 (each node) 4x 2.5″ SAS3, Broadcom 3108 (each node) SIOM for flexible networking
1029TP-DC0R 1000W (Redundant, Titanium) Dual (each node) 16 DIMM, up to 2TB DDR4 (each node) 4x 2.5″ SAS3, Broadcom 3008 (each node) SIOM for flexible networking
1029U-TN10RT 1000W (Redundant, Titanium) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 10x 2.5″ NVMe 2x 10GBase-T
1029U-TR4 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 10x 2.5″ SATA3 (2 NVMe opt.) 4x 1GbE
1029U-TR4T 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 10x 2.5″ SATA3 (2 NVMe opt.) 4x 10GBase-T
1029U-TRT 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 10x 2.5″ SATA3 (2 NVMe opt.) 2x 10GBase-T
1029U-TRTP 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 10x 2.5″ SATA3 (2 NVMe opt.) 2x 10G SFP+
1029U-TRTP2 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 10x 2.5″ SATA3 (2 NVMe opt.) 2x 1GbE + 2x 10G SFP+
1029U-TR25M 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 10x 2.5″ SATA3 (2 NVMe opt.) 2x 25GbE SFP28
1029U-E1CR4 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 10x 2.5″ SAS3 4x 1GbE
1029U-E1CR4T 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 10x 2.5″ SAS3 4x 10GBase-T
1029U-E1CRT 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 10x 2.5″ SAS3 2x 10GBase-T
1029U-E1CRTP 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 10x 2.5″ SAS3 2x 10G SFP+
1029U-E1CRTP2 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 10x 2.5″ SAS3 2x 1GbE + 2x 10G SFP+
1029U-E1CR25M 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 10x 2.5″ SAS3 2x 25GbE SFP28
6019U-TN4RT 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 4x 3.5″ NVMe/SAS3 2x 10GBase-T
6019U-TN4R4T 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 4x 3.5″ NVMe/SAS3 4x 10GBase-T
6019U-TR4 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 4x 3.5″ SATA3 4x 1GbE
6019U-TR4T 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 4x 3.5″ SATA3 4x 10GBase-T
6019U-TRT 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 4x 3.5″ SATA3 2x 10GBase-T
6019U-TRTP 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 4x 3.5″ SATA3 2x 10G SFP+
6019U-TRTP2 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 4x 3.5″ SATA3 2x 1GbE + 2x 10G SFP+
6019U-TR25M 750W (Redundant, Platinum) Dual 24 DIMM, up to 3TB DDR4 4x 3.5″ SATA3 2x 25GbE SFP28
1029P-WTRT 750W (Redundant, Platinum) Dual 12 DIMM, up to 1.5TB DDR4 10x 2.5″; 8 SATA3 + 2 NVMe/SATA3 Hybrid 2x 10GBase-T
1029P-WTR 750W (Redundant, Platinum) Dual 12 DIMM, up to 1.5TB DDR4 8x 2.5″ 2x 1GbE
1029P-WT 600W (Platinum) Dual 12 DIMM, up to 1.5TB DDR4 8x 2.5″ 2x 1GbE
6019P-WT8 650W (Platinum) Dual 12 DIMM, up to 1.5TB DDR4 8x 3.5″ and 2x 2.5″ 2x 1GbE
6019P-WTR 750W (Redundant, Platinum) Dual 12 DIMM, up to 1.5TB DDR4 4x 3.5″ 2x 1GbE
6019P-WT 600W (Platinum) Dual 12 DIMM, up to 1.5TB DDR4 4x 3.5″ 2x 1GbE
1029P-MT 600W (Platinum) Dual 8 DIMM, up to 1TB DDR4 8x 2.5″ SATA3 2x 1GbE
1029P-MTR 600W (Redundant, Platinum) Dual 8 DIMM, up to 1TB DDR4 8x 2.5″ SATA3 2x 1GbE
6019P-MT 500W (Platinum) Dual 8 DIMM, up to 1TB DDR4 4x 3.5″ SATA3 2x 1GbE
6019P-MTR 600W (Redundant, Platinum) Dual 8 DIMM, up to 1TB DDR4 4x 3.5″ SATA3 2x 1GbE
1029GP-TR 1600W (Redundant, Platinum) Dual 16 DIMM, up to 2TB DDR4 2x 2.5″ SAS/SATA + 2x 2.5″ SAS/SATA/NVMe Up to 3 GPUs
1029GQ-TXRT 2000W (Redundant, Titanium) Dual 12 DIMM, up to 1.5TB DDR4 2x 2.5″ SATA3 2x 10GBase-T (Up to 4 Tesla P100 SXM2 GPUs)
1029GQ-TRT 2000W (Redundant, Titanium) Dual 12 DIMM, up to 1.5TB DDR4 2x 2.5″ SATA3 2x 10GBase-T (Up to 4 GPUs)
1029GQ-TNRT 2000W (Redundant, Titanium) Dual 12 DIMM, up to 1.5TB DDR4 2x 2.5″ SATA3 2x 10GBase-T (Up to 4 GPUs)

(Máy chủ 1U giá rẻ) E5-2600 v4/v3 + C612 based SuperServer / Socket R3 – LGA 2011 / DP Xeon 1U Xeon® E5-2600 v4/v3 Family

Máy chủ 1U giá rẻ Supermicro’s X10 Broadwell DP SuperServer® với hiệu năng, hiệu quả, bảo mật và mức độ linh hoạt hàng đầu thế giới.

SuperServerPower SupplyCPUMemoryHDDOther Key Features
• 1028U-TN10RT+1000W (Redundant, Titanium)Dual24 DIMM, up to 3TB DDR410x 2.5″ NVMe2x 10GBase-T
• 1028U-E1CR4+750W (Redundant, Platinum)Dual24 DIMM, up to 3TB DDR410x 2.5″ SAS3/SATA34x GbE
• 1028U-E1CRTP+750W (Redundant, Platinum)Dual24 DIMM, up to 3TB DDR410x 2.5″ SAS3/SATA32x 10G SFP+, 2x GbE
• 1028U-TR4+750W (Redundant, Platinum)Dual24 DIMM, up to 3TB DDR410x 2.5″ SATA3 or 8 SAS34x GbE
• 1028U-TR4T+750W (Redundant, Platinum)Dual24 DIMM, up to 3TB DDR410x 2.5″ SATA3 or 8 SAS34x 10GBase-T
• 1028U-TRT+750W (Redundant, Platinum)Dual24 DIMM, up to 3TB DDR410x 2.5″ SATA3 or 8 SAS32x 10GBase-T
• 1028U-TNRTP+750W (Redundant, Platinum)Dual24 DIMM, up to 3TB DDR42 NVMe/SATA3 + 8 SATA3 or 8 SAS3 (opt.)2x NVMe
SAS3 option
2x 10G SFP+
• 1028U-TNR4T+750W (Redundant, Platinum)Dual24 DIMM, up to 3TB DDR42 NVMe/SATA3 + 8 SATA3 or 8 SAS3 (opt.)2x NVMe
SAS3 option
4x 10GBase-T
• 1028U-TNRT+750W (Redundant, Platinum)Dual24 DIMM, up to 3TB DDR410x 2.5″ SATA3 or 8 SAS32x NVMe
SAS3 option
2x 10GBase-T
• 1028UX-LL1-B8750W (Redundant, Platinum)Dual Xeon E5-2643 v4Default:
8x 8GB 2400MHz DDR4
(up to 2TB)
10x 2.5″ (8 SAS3, 2 SATA3); 2x NVMe via optional AOC4x GbE
• 1028UX-LL2-B8750W (Redundant, Platinum)Dual Xeon E5-2687 v4Default:
8x 8GB 2400MHz DDR4
(up to 2TB)
10x 2.5″ (8 SAS3, 2 SATA3); 2x NVMe via optional AOC4x GbE
• 1028UX-LL3-B8750W (Redundant, Platinum)Dual Xeon E5-2689 v4Default:
8x 8GB 2400MHz DDR4
(up to 2TB)
10x 2.5″ (8 SAS3, 2 SATA3); 2x NVMe via optional AOC4x GbE
• 1028UX-CR-LL1750W (Redundant, Platinum)Dual Xeon E5-2643 v3Default:
8x 8GB 2133MHz DDR4
(up to 2TB)
10x 2.5″ SATA3 or 8 SAS3; 2x NVMe via optional AOC4x GbE
• 1028UX-CR-LL2750W (Redundant, Platinum)Dual Xeon E5-2687W v3Default:
8x 8GB 2133MHz DDR4
(up to 2TB)
10x 2.5″ SATA3 or 8 SAS3; 2x NVMe via optional AOC4x GbE
• 6018U-TRTP+750W (Redundant, Platinum)Dual24 DIMM, up to 3TB DDR44x 3.5″ SATA32x 10G SFP+
• 6018U-TR4+750W (Redundant, Platinum)Dual24 DIMM, up to 3TB DDR44x 3.5″ SATA34x GbE
• 6018U-TR4T+750W (Redundant, Platinum)Dual24 DIMM, up to 3TB DDR44x 3.5″ SATA34x 10GBase-T
• 6018U-TRT+750W (Redundant, Platinum)Dual24 DIMM, up to 3TB DDR44x 3.5″ SATA32x 10GBase-T
• 1028TR-T1000W (Titanium)Dual2x (8 DIMM) DDR42x (4x 2.5″)Twin
2x (2x GbE)
• 1028TR-TF1000W (Titanium)Dual2x (8 DIMM) DDR42x (4x 2.5″)Twin
IB FDR (56Gbps)
• 6018TR-T1000W (Titanium)Dual2x (8 DIMM) DDR42x (2x 3.5″)Twin
2x (2x GbE)
• 6018TR-TF1000W (Titanium)Dual2x (8 DIMM) DDR42x (2x 3.5″)Twin
IB FDR (56Gbps)
• 1028R-MCTR600W (Redundant, Platinum)Dual8 DIMM, up to 1TB DDR48x 2.5″ SAS/SATAShort Depth (19.98″)
Broadcom 3108
• 1028R-MCT600W (Platinum)Dual8 DIMM, up to 1TB DDR48x 2.5″ SAS/SATAShort Depth (19.98″)
Broadcom 3108
• 6018R-MT440W/480W (Platinum)Dual8 DIMM, up to 1TB DDR44x 3.5″ SATA3Short Depth (19.8″)
• 6018R-MTR400W (Redundant, Gold)Dual8 DIMM, up to 1TB DDR44x 3.5″ SATA3Short Depth (19.8″)
• 6018R-TDTPR500W (Platinum, redundant)Dual8 DIMM, up to 1TB DDR44x 3.5″ SATA3Data Center Optimized
• 6018R-TDTP600W (Platinum)Dual8 DIMM, up to 1TB DDR44x 3.5″ SATA3Data Center Optimized
• 6018R-MD500W (Platinum)Dual8 DIMM, up to 1TB DDR42x 2.5″ SATA3Data Center Optimized
• 6018R-MDR400W (Redundant)Dual8 DIMM, up to 1TB DDR42x 2.5″ SATA3Data Center Optimized
• 6018R-TD480W (Platinum)Dual8 DIMM, up to 1TB DDR44x 3.5″ SATA3Data Center Optimized
• 6018R-TD8650W (Platinum)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR48x 3.5″ + 2x 2.5″ SATA3Data Center Optimized
• 1028R-TDW600W (Platinum Digital)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR48x 2.5″ SATA3Data Center Optimized
• 6018R-TDW600W (Platinum Digital)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR44x 3.5″ SATA3Data Center Optimized
• 1028R-WTR700W/750W (Redundant, Platinum)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR410x 2.5″ SAS3/SATA32x GbE
• 1028R-WTRT700W/750W (Redundant, Platinum)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR410x 2.5″ SAS3/SATA32x 10GBase-T
• 1028R-WTNR700W/750W (Redundant, Platinum)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR48x 2.5″ SAS3/SATA3
2x NVMe/SATA3
2x GbE
• 1028R-WTNRT700W/750W (Redundant, Platinum)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR48x 2.5″ SAS3/SATA3
2x NVMe/SATA3
2x 10GBase-T
• 1028R-WMR400W (Redundant, Gold Level Certified)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR42x 2.5″ SAS3/SSD2x GbE
• 1028R-WMRT400W (Redundant, Gold Level Certified)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR42x 2.5″ SAS3/SSD2x 10GBase-T
• 1028R-WC1R700W/750W (Redundant, Platinum)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR410x 2.5″ SAS3/SATA32x Opt. NVMe support, Broadcom 3108 SAS3
• 1028R-WC1RT700W/750W (Redundant, Platinum)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR410x 2.5″ SAS3/SATA32x Opt. NVMe support, Broadcom 3108 SAS3, 10GBase-T
• 6018R-WTR700W (Redundant, Platinum)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR44x 3.5″ SAS3/SATA3Flexible I/O
• 6018R-WTRT700W (Redundant, Platinum)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR44x 3.5″ SAS3/SATA3Flexible I/O, 10GBase-T
• 1028GQ-TXR2000W (Redundant, Titanium)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR42x 2.5″ Hot-swap, 2x 2.5″ internalUp to 4 Pascal GPU
• 1028GQ-TXRT2000W (Redundant, Titanium)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR42x 2.5″ Hot-swap, 2x 2.5″ internalUp to 4 Pascal GPU, 10GBase-T
• 1028GQ-TR2000W (Redundant, Platinum)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR42x 2.5″ Hot-swap, 2x 2.5″ internalUp to 4 GPU/Xeon Phi
• 1028GQ-TRT2000W (Redundant, Platinum)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR42x 2.5″ Hot-swap, 2x 2.5″ internalUp to 4 GPU/Xeon Phi, Dual 10GbE
• 1028GR-TR1600W (Redundant, Platinum)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR44x 2.5″ SATA3Up to 3 GPU/Xeon Phi
• 1028GR-TRT1600W (Redundant, Platinum)Dual16 DIMM, up to 2TB DDR44x 2.5″ SATA3Up to 3 GPU/Xeon Phi, 10GBase-T

Để biết thêm thông tin chi tiết về Máy chủ 1U giá rẻ Supermicro, hãy liên hệ với chúng tôi ngay: sales@taknet.com.vn; +84 338 986 233