Supermicro

Taknet systems Việt Nam, nhà phân phối các sản phẩm Supermicro tại Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thailand và Myanmar.

Để biết thông tin chi tiết về giá bán và cấu hình sản phẩm của Supermicro, vui lòng liên hệ với chúng tôi