Taknet Systems Việt Nam tuyển dụng thực tập sinh IT

Vị trí: Thực tập sinh IT

Mô tả công việc:

  • Nghiên cứu các sản phẩm hiện có của công ty, tìm kiếm các sản phẩm mới phù hợp theo chiến lược kinh doanh của công ty
  • Xây dựng website, cập nhật các thông tin mới nhất về kĩ thuật
  • Hỗ trợ khách hàng sử dụng thiết bị, xây dựng hướng dẫn sử dụng
  • Cài đặt, cấu hình thiết bị, quản lý triển khai dự án và hỗ trợ kỹ thuật

Yêu cầu:

  • Sinh viên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông hoặc các ngành có liên quan
  • Khả năng đọc, hiểu tiếng Anh

Hỗ trợ:

  • Hỗ trợ ăn trưa, đi lại

Địa chỉ làm việc:

  • Hà Nội: Khu đô thị Mulberry Lane, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Email nhận CV: