Server & Storage

NETWORK ATTACHED STORAGE (NAS)

Sale

XCubeNAS XN3000 Series

QSAN XCubeNAS XN3002T

13,250,000 12,349,000
Sale

XCubeNAS XN3000 Series

QSAN XCubeNAS XN3004T

17,200,000 15,990,000

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5004R

Sale

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5004T

24,300,000 23,400,000

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5008R

Sale

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5008T

31,500,000 30,450,000

XCubeNAS XN5000 Series

QSAN XCubeNAS XN5012R

XCubeNAS XN8000 Series

QSAN XCubeNAS XN8008R

XCubeNAS XN8000 Series

QSAN XCubeNAS XN8012R

XCubeNAS XN8000 Series

QSAN XCubeNAS XN8016R

XCubeNAS XN8000 Series

QSAN XCubeNAS XN8024R

SUPERMICRO WORKSTATION

STORAGE AREA NETWORK (SAN)

XCubeSAN XS1200 (SMB)

QSAN XCubeSAN XS1212D/XS1212S

XCubeSAN XS1200 (SMB)

QSAN XCubeSAN XS1216D/XS1216S

XCubeSAN XS1200 (SMB)

QSAN XCubeSAN XS1224D/XS1224S

XCubeSAN XS1200 (SMB)

QSAN XCubeSAN XS1226D/XS1226S

XCUBESAN XS3200 (Enterprise Entry)

QSAN XCubeSAN XS3212D/XS3212S

XCUBESAN XS3200 (Enterprise Entry)

QSAN XCubeSAN XS3216D/XS3216S

XCUBESAN XS3200 (Enterprise Entry)

QSAN XCubeSAN XS3224D/XS3224S

XCUBESAN XS3200 (Enterprise Entry)

QSAN XCubeSAN XS3226D/XS3226S

XCubeSAN XS5200 (Enterprise)

QSAN XCubeSAN XS5212D/XS5212S

XCubeSAN XS5200 (Enterprise)

QSAN XCubeSAN XS5216D/XS5216S

XCubeSAN XS5200 (Enterprise)

QSAN XCubeSAN XS5224D/XS5224S

XCubeSAN XS5200 (Enterprise)

QSAN XCubeSAN XS5226D/XS5226S

SUPERMICRO SUPERSERVER

Single CPU (Socket P)

Supermicro SuperServer 1019GP-TT

Single CPU (Socket P)

Supermicro SuperServer 1019P-WTR

Single CPU (Socket P)

Supermicro SuperServer 5019GP-TT

Single CPU (Socket P)

Supermicro SuperServer 5019P-WTR

AI / DEEP LEARNING SERVER

DIRECT ATTACHED STORAGE (DAS)

XCubeDAS XD5300 (Enterprise)

QSAN XCubeDAS XD5312

XCubeDAS XD5300 (Enterprise)

QSAN XCubeDAS XD5316

XCubeDAS XD5300 (Enterprise)

QSAN XCubeDAS XD5324

XCubeDAS XD5300 (Enterprise)

QSAN XCubeDAS XD5326